Tumblelog by Soup.io
 • sadnessdove
 • smerfetka
 • letha0
 • zurawianiaczka
 • maliwa
 • wartimenovelty
 • Karolinuka
 • Najada
 • potatolovero
 • rapsodia
 • 1NdyGo
 • palczynsky
 • alekzandra
 • stockholmsyndrome
 • mademoiselle-peur
 • poisoned-life
 • black-pearl
 • Dimrost
 • Meneroth
 • Fenette
 • inajaa
 • unicorn792
 • jestes-niepoczytalny
 • alexandersmith
 • papryczkachili
 • skiesareblinkingatme
 • sexysushi
 • hugs-and-drugs
 • zorza
 • alexandersmith8805
 • nazwazdupy
 • no-rush
 • dunkellicht
 • JessSilente
 • plikmuzyczny
 • Hadassa
 • kerio
 • guyver
 • peculiar-cat
 • crazymonster
 • Mojasamotnosc
 • BlueEmbassy
 • disorderly
 • aillen
 • xalchemic
 • Dennkost
 • persewona
 • Jodenstein
 • byheart
 • myu
 • nightshimmer
 • felicka
 • lyziel
 • la-luna
 • anewryzm
 • theworldofmei
 • ciasteczkowa
 • bazylka
 • Lee-Flowsky
 • raptorek
 • megiddovl
 • xmartii
 • veghtibor
 • WarpRider
 • sevek
 • pannaurania
 • Only2you
 • wuszi
 • lovesweets
 • figuerola
 • friendstraveluk
 • zwierzewyzsze
 • kusiol
 • epidemic
 • myselfwonderland
 • Americanlover
 • ratedr
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 23 2018

9908 74c4
Reposted fromsensualtouching sensualtouching
7071 da5d
Reposted fromBONDAGE68 BONDAGE68
7073 7fc6
Reposted fromBONDAGE68 BONDAGE68
7074 e8c9
Reposted fromBONDAGE68 BONDAGE68
3515 d20e

frolicking-pizza:

sherlockedtrekkie:

cinnamees:

khaleesibeyonce:

I JUST WENT AND READ THE ARTICLE BOUT THIS ONE OF THE BOOKS WAS EVEN MADE OF SKIN FROM A GUY WHO WAS SKINNED ALIVE

oh

[X]

how do we have a gif for EVERYTHING INCLUDING PAPER BEING HUMAN SKIN

0760 bfe0 500
Reposted fromginnyvere ginnyvere viagreywolf greywolf
8700 7857
Reposted fromMrAndMrsSmith MrAndMrsSmith
7914 f642 500
Reposted fromfungi fungi viaorangeugarte orangeugarte
Reposted fromFlau Flau viaorangeugarte orangeugarte
5779 32a4 500
Reposted fromthatwasntadream thatwasntadream viawarkocz warkocz
3696 4d7d
Reposted fromdusielecc dusielecc viayoungsters youngsters
Reposted fromkriokineza kriokineza viawarkocz warkocz
0332 cb92

When you are a wifi genius

Reposted frommyry myry viawarkocz warkocz
2296 e557
Reposted fromGIFer GIFer viaczeresnia czeresnia
3223 717d 500
Reposted fromtfu tfu vianawetsrednio nawetsrednio
2994 9e8d 500
Reposted frommaciekp maciekp viaMakeMePurr MakeMePurr
5698 5f3e
Reposted fromsoupdujour soupdujour viawassupbruh wassupbruh
Ukochanego mężczyzny nie można wybrać z gotowego bufetu. Trzeba go wybrać z tęsknoty duszy. Ktoś wybrany tylko dlatego, że właśnie był pod ręką, nigdy nie zaspokoi tęsknoty duszy. 
Tu potrzebna jest INTUICJA, bezpośredni wysłaniec duszy.
— Clarissa Pinkola Estes, "Biegnąca z wilkami"
Reposted fromhormeza hormeza vialadymartini ladymartini
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl