Tumblelog by Soup.io
 • sadnessdove
 • smerfetka
 • letha0
 • montak
 • maliwa
 • wartimenovelty
 • Karolinuka
 • Najada
 • potatolovero
 • rapsodia
 • 1NdyGo
 • palczynsky
 • alekzandra
 • stockholmsyndrome
 • mademoiselle-peur
 • poisoned-life
 • black-pearl
 • Dimrost
 • Meneroth
 • Fenette
 • inajaa
 • unicorn792
 • jestes-niepoczytalny
 • alexandersmith
 • papryczkachili
 • skiesareblinkingatme
 • sexysushi
 • hugs-and-drugs
 • zorza
 • alexandersmith8805
 • nazwazdupy
 • no-rush
 • dunkellicht
 • JessSilente
 • plikmuzyczny
 • Hadassa
 • kerio
 • guyver
 • peculiar-cat
 • crazymonster
 • Mojasamotnosc
 • BlueEmbassy
 • disorderly
 • aillen
 • xalchemic
 • Dennkost
 • persewona
 • Jodenstein
 • byheart
 • myu
 • nightshimmer
 • felicka
 • lyziel
 • la-luna
 • anewryzm
 • theworldofmei
 • ciasteczkowa
 • bazylka
 • Lee-Flowsky
 • raptorek
 • megiddovl
 • xmartii
 • veghtibor
 • WarpRider
 • sevek
 • pannaurania
 • Only2you
 • wuszi
 • lovesweets
 • figuerola
 • friendstraveluk
 • zwierzewyzsze
 • kusiol
 • epidemic
 • myselfwonderland
 • Americanlover
 • ratedr
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2018

6219 89e8 500
5455 1b89 500

July 17 2018

4322 c8c1 500
Reposted by3dzwerg 3dzwerg
4321 7f27
4320 689c 500
2132 efaf 500
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viaSkydelan Skydelan
concept: you and the person you're in love with wake up next to each other. you give sleepy good morning kisses and you curl up closely next to them as the sun pours in from the window. you are happy.
Reposted fromPoranny Poranny vialottibluebell lottibluebell
Chodzę gdzieś dzisiaj i tęsknię. Tęsknie za ludźmi, którzy byli mi kiedyś tak strasznie bliscy i wiedzieli o mnie prawie wszystko. Tęsknie za sobą z tamtych lat, tak pewną ich wiecznej obecności. Za tamtym bezwarunkowym zaufaniem i poczuciem, że należysz gdzieś i masz ludzi, którzy są twoim domem. 
— only2you.soup.io
Reposted bySkydelanpytaniabezodpowiedzipollyanna
1784 4ece 500
Reposted fromOFFka OFFka viafajnychnielubie fajnychnielubie
3365 cff9 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaCorruptgirl Corruptgirl
4275 39c3
Reposted frompsychedelix psychedelix
Reposted byilovemovies ilovemovies
9915 d6c0 500
Reposted fromidiod idiod viajazziee jazziee
8946 b3e2
Reposted fromteijakool teijakool viahardkorwey hardkorwey
5319 6660 500
Reposted fromtfu tfu viasugarvenom sugarvenom
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl